De Nederlanders

Geestelijke gezondheidszorg Delft

Al vele jaren zijn de Nederlanders in staat om relatief hoge niveaus van geestelijke gezondheid en functioneren te handhaven, wat kan worden toegeschreven aan hun cultuur van tolerantie en hun nadruk op individuele vrijheid. De Verenigde Naties hebben de positieve resultaten van Nederland op het gebied van de geestelijke gezondheid zelfs erkend. In het afgelopen jaar hebben zij verklaard dat de Nederlanders het volgende als prioriteit hebben bereikt: In overeenstemming met deze internationale verbintenissen heeft de Raad voor de geestelijke gezondheid nauw samengewerkt met de regering, particuliere gezondheidsstelsels en non-profitorganisaties om ervoor te zorgen dat wordt voorzien in de behoeften van mensen bij wie een geestesziekte is vastgesteld, en dat zij de kans krijgen een productief leven te leiden.

In Nederland is het Ministerie van Sociale Studies, in samenwerking met particuliere gezondheidsstelsels, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van plannen ter verbetering van de geestelijke gezondheid. Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat wordt voorzien in de behoeften van mensen bij wie een geestesziekte is vastgesteld en dat zij de kans krijgen een productief leven te leiden. Dit wordt gedaan door middel van een programma dat “Mentalitizing Treatment” wordt genoemd. Om deze mensen te helpen hun behandeling voort te zetten, organiseert het Departement voor Sociale Studies uitwinningskampen voor jonge delinquenten, waar zij onderwijs, therapie en recreatieve activiteiten aanbieden, en helpen bij het uitschrijven van recepten voor geneesmiddelen die worden gebruikt om geestesziekten te behandelen. Deze kampen helpen ook mensen die aan geestesziekten lijden bij hun re├»ntegratie in de maatschappij. De activiteit omvat interactie met anderen, interactie met de natuur, en interactie met de omgeving.

Oefening. Elk jaar brengt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid een rapport uit over de voortgang van de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. In mei van elk jaar krijgen ziekenhuizen, klinieken, gemeentekantoren, scholen en vele andere in het hele land punten toegekend op basis van hun inspanningen om de door de overheid vastgestelde doelstellingen te halen. Er kleeft in Nederland een stigma aan geestesziekten. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de cultuur van beleefdheid en omgang met vreemden, alsmede de cultuur van westers zijn en hun morele steun te danken hebben aan de waarden van het tijdperk van de verlichting. Als gevolg hiervan heeft de regering veel nadruk gelegd op de Preventieve Behandeling van Schizofrenie. Dit initiatief ging in 2000 van start en had tegen 2007 geholpen om 400 tieners met schizofrenie in behandeling te nemen. Ook bleek dat er begin 2008 genoeg maatschappelijk werkers zouden zijn om 1.200 mensen te helpen die in behandeling zijn voor schizofrenie. De regering heeft het moderamen ook gevraagd contactpersonen in te stellen om het aantal mensen met schizofrenie terug te dringen en advies te geven over de beste sociale werkvoorziening.

De regeringstelevisie (PVNO) heeft een documentair programma over geestelijke gezondheid uitgezonden, onder leiding van minister Reinhelts van Volksgezondheid. Hierin onthulde hij de plannen van de regering om een raad van psychiaters in te stellen, die door het ministerie van Volksgezondheid zal worden benoemd. De benoemingen van de raad zullen gelden voor tien jaar, totdat de revitalisering is voltooid. De documentaire toonde het falen van veel preventieve geestelijke gezondheidsbehandelingen. Er werd opgemerkt hoe veel mensen dachten dat geestesziekten een aandoening voor volwassenen was, waarbij de behoeften en ervaringen van kinderen werden genegeerd. Zij werden ook beschuldigd van het onderdrukken van wetenschappelijk onderzoek en ongepaste inmenging in het gezinsleven. Reinhelts verklaarde dat ongepaste bemoeienis onder meer bestond uit druk van het kliniekpersoneel, dat de controle wilde hebben over ernstige situaties waarbij pati├źnten betrokken waren.

Lees meer

Bemiddelingsbureau zzp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *