Mondhygiënist

Mondhygienist Rotterdam

Hij of zij is een persoon die werkzaam is in een tandheelkundige functie. Zij werken in een kliniek, ziekenhuis of tandheelkundige instelling op locatie. Hij of zij kan een diploma hebben voor kaakchirurgie, tandheelkunde en diagnose of microbiologie. Hij is inzetbaar in een leidinggevende functie of in chirurgische en laboratoriumtaken. Wat is de functie van een mondhygiënist binnen de gezondheidszorg? Mondhygiënisten zijn leidinggevend personeel dat rapporteert aan de tandarts. Anderzijds zijn tandartsassistenten schoonmakers die assisteren bij tandheelkundige ingrepen. Van beiden kan worden verlangd dat zij naar behoefte werkzaamheden verrichten. Tandhygiënisten en tandartsassistenten moeten ook slagen voor een staatsexamen.

Enkele van de taken die een mondhygiënist moet uitvoeren zijn het opzetten en onderhouden van een professionele ruimte met behulp van effectieve anesthesie. Ook steriliseren en bereiden ze het instrument voor dat tijdens de procedure wordt gebruikt en leggen ze de procedure uit aan de patiënt. Tijdens een procedure maken de mondhygiënist en de assistent onder de tandarts gebruik van handgereedschap zoals Elite air blasters die zijn voorzien voor de oscillerende en roterende werking. Deze krachtige hulpmiddelen worden gebruikt om de moeilijke plaatsen te bereiken die niet door de tandartsassistente konden worden bereikt. Tandartsassistenten werken in consultatiebureaus. Deze centra zijn gevestigd in grote winkelcentra of kantorenparken, zodat zij consultatiediensten kunnen verlenen aan de patiënten. De consultatiecentra verlenen ook diensten zoals het verwisselen van kunstgebitten, beugels, schoonmaken, het ontvangen van zorginstructies, en het doorverwijzen van de patiënten naar de juiste specialist. De centra hebben ook een aantal hoog opgeleide medische technici in dienst die de tandartsen bijstaan.

hygiënisten werken in de consultatiebureaus en verlenen alle hierboven genoemde diensten. Afgezien daarvan desinfecteren zij ook alle vuile plaatsen in de klinieken, zorgen voor de veiligheid van herbruikbare instrumenten, steriliseren de ruimte, de inventaris en andere grote en kleine apparatuur, en onderhouden de extra kantoorbenodigdheden die nodig zijn om verschillende diensten te verlenen, waaronder tandheelkundige onderzoeken, gebitsreiniging en röntgenfoto’s. Ook bouwen en installeren zij bleeklepels, wegwerpbare borstelloze, waterbestendige cases, tandheelkundige handstukken en andere metalen of keramische onderdelen die worden gebruikt voor tandheelkundige restauratie.

Naast de bovengenoemde verantwoordelijkheden werken mondhygiënisten af en toe bij de tandarts in zijn of haar eigen praktijk, als operatieassistent. Zij kunnen zelfs toezicht houden op de tandarts als de zaak dat vereist. Een mondhygiënist besteedt zijn dag meestal aan het mengen van hulpmiddelen en het maken van mallen, het aanbrengen van keramische onderdelen, het uitdelen van instrumenten en het doorgeven of verzamelen van monsters van reinigings- en bleekmiddelen. Sommige mondhygiënisten geven patiënten ook les over mondhygiëne en voorzien hen van modellen van een goed gebit en de juiste poetstechnieken. Tijdens de gebitsreiniging verwijderen de tandartsassistenten de tandplak en helpen ze de tandarts bij het onderzoeken van de tanden op tekenen van tandbederf of parodontale aandoeningen. Aan het eind van elke gaatjesreiniging plaatst de tandartsassistent een bescherming rond het suikerhoudende en kleverige zoete materiaal dat mogelijk schadelijk is voor de mond van de patiënt. De assistente helpt ook bij het schoonhouden van de door de tandarts benodigde oplosinstrumenten, wegwerpinstrumenten en pakken. Beschermingsprocedures zoals handschoenen, maskers en kleding worden uitgelegd en vervaardigd om te voldoen aan de vereisten van de procedures van het Center for Disease Control.

In het kader van hun werkzaamheden volgen mondhygiënisten ook een geavanceerde opleiding in infectiebestrijding. Zij zijn gecertificeerd om succesvolle screenings uit te voeren op positieve aandoeningen als onderdeel van routinematige tandheelkundige procedures. Ook kan een beroep op hen worden gedaan voor het onderzoeksgedeelte van visitillinebehandelingen en het onderzoeken van röntgenresultaten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *